0
0

کتاب برنامه ریزی استراتژیک در مؤسسات

18,000 تومان

کتاب برنامه ریزی استراتژیک بصورت PDF می باشد.

شناسه محصول: 1100102 دسته:

کتاب برنامه ریزی استراتژیک در مؤسسات کوچک

کتاب استراتژیک بصورت PDF می باشد.

 

بیان موضوع

بیمه به عنوان یكی از سه ضلع مثلث اقتصاد کشور شامل بانک ، بورس و بیمه و یكی از موضیوعات مورد بحث در چند سال اخیر در کشورمان در باب توسعه می باشد. میزان نفوذ بیمه در جامعه بیمه عنوان شاخص اصلی رشد و توسعه صنعت بیمه در نظر گرفته می شود . این امر زمانی تحقیق پییدا می کند که عوامل دخیل در عرضه خدمات بیمه در بین شهروندان موفق و کارا عمل نمایند. یكی از عوامل ارایه خدمات بیمه ، کارگزارن بیمه می باشند.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

بسط و توسعه فعالیتهای بیمه در بین شهروندان موجب بالا رفیتن ضریب امنیت اجتمیاعی و فردی گردیده واز طرفی باعث حفظ سرمایه های ملی می گردد. کارگزار بیمه به عنوان یک موسسه کوچک اگر از یک برنامه ریزی استراتژیک درست بهره بجوید ماندگاری بیشتری در بازار بیمه خواهد داشت و قدرت رقابت و سود آوری موسسه را افزایش می دهد.

 

21 برنامه ریزی استراتژیک در موسسات کوچک مطالعه موردی

برنامه ریزی استراتژیک با انسجام بخشیدن به کلیه عوامل درون سازمانی و همچنین بیا زمینه سازی برای بهره برداری بهتر از موقعیت های محیطی، موجب کارآمدی موسسیات کوچک به ویژه کارگزاری های بیمه می گردد. لذا شناخت دقیق ابعاد این نوع از برنامه ریزی در صینعت بیمه که مختص کارگزاران باشد از اهمیت زیادی برخودار است. در این کتاب مطالب مفید برای راهنمایی شما وجود دارد


تیم آموزشی براتعلی بابائی برای تهیه این کتاب استراتژیک و همچنین دوره آموزش کسب و کار هزینه های مادی و معنوی زیادی متحمل شده ست. لذا درخواست می گردد با حس مسئولیت پذیری، رعایت اخلاق حرفه ای ، الزامات شرعی و قانونی، با پرداخت وجه تعیین شده از محتوی این دوره آموزشی استفاده نمائید.

درود و تشکر از انتخاب ارزشمندتان

منتظر کتاب های ما بعدی باشید…

درخواست پشیبانی با واتس آپ؟